Välkommen till Snö- och terrängfordonsbranschen

 
 

Välkommen till Snö- och terrängfordonsbranschen, branschförbundet för Sveriges importörer och distributörer av snöskotrar och fyrhjulingar.

Snö- och terrängfordonsbranschens medlemsföretag importerar och levererar fordon för terrängen. Vi arbetar med att så många som möjligt ska få uppleva friheten och känslan av att färdas i terrängen.

Vi arbetar också med att informera om de regler som finns för terrängkörning, din säkerhet när du kör en snöskoter eller fyrhjuling och att uppmana till hänsyn mot andra i naturen, miljön och marken du kör på.

En av våra viktigaste uppgifter är att arbeta med att informera, kommentera och kommunicera om våra ställningstaganden inom den offentliga diskussionen som berör användandet av snöskotrar och fyrhjulingar i Sverige.

 
 

Köpa och äga terrängfordon

Snö- och terrängfordonsbranschens medlemsföretag importerar och levererar fordon för terrängen. Importörer och distributörer ansvarar för att de fordon vi säljer uppfyller de kvalitetskrav du och myndigheter sätter upp. Dessa inkluderar naturligtvis alla regler och lagar för till exempel säkerhet, miljö och driftskvalitet.

Medlemsföretagen arbetar med över 500 små och stora återförsäljare som var och en också ansvarar för att de fordon, reservdelar och tillbehör uppfyller tillverkarnas uppsatta regelverk och naturligtvis alla lagar och riktlinjer. Det är därför vi rekommenderar dig att alltid köpa ett terrängfordon från ett medlemsföretag i Snö- och terrängfordonsbranschen.

 

Nyheter

 
 

Fyrhjulingsetikett

Varje dag körs tusentals fyrhjulingar i skogen eller i landsbruket. De är en omistlig del av Sverige utanför städerna. Men med friheten kommer ansvaret för att ta hänsyn mot andra och naturen. Läs mer om din körning och ditt ansvar på fyrhjulingen.

 

Med skotern kommer ansvar!

Med friheten att få köra skoter kommer ett ansvar som du behöver leva upp till. Du måste följa gällande lagar och regler när du är ute i skoterspåren och terrängen. Läs mer om lagar och regler vi alla ska följa på skotern.

 
 

Att köra terrängfordon

Det är en nästan obeskrivbar känsla att av frihet att inte låta avstånd och terräng stoppa ens möjlighet att uppleva och leva nära naturen.

Med hjälp av moderna och säkra snöskotrar och fyrhjulingar upplever hundratusentals människor naturen och den stora friheten varje dag. Men med friheten kommer också ansvaret att ta hänsyn mot andra och mot naturen.

Snö- och terrängfordonsbranschen arbetar konstant med att informera våra kunder och alla förare av terrängfordon om vikten av att köra på ett seriöst, säkert och hållbart sätt.

 
 

Lagar och regelverk

Att köra i terrängen – oavsett om det är med en snöskoter eller en fyrhjuling – är en fantastisk känsla av frihet och möjligheter. Men det är en känsla och en resa med stort ansvar. Ansvar för att minimera risken att störa andra människor, djur och växter och att inte skada marken. Det finns därmed många lagar och regler att förhålla sig till innan och under din färd i terrängen.

 

Snö och Terräng