Snöskotern – en integrerad del av samhället

Att köra snöskoter är fantastiskt

Det betyder också att ta ansvar. I Sverige har vi en unik frihet att köra snöskoter i naturen, dock med
tydliga och viktiga både lagar som regler. Denna frihet ifrågasätts dock till och från vilket innebär att alla
som kör snöskoter har ett ansvar för att denna möjlighet ska finnas kvar i framtiden.

Samtidigt är snöskotern en integrerad del av väldigt många människors, framförallt i norra Sverige, liv
och vardag. Snöskotern är inte bara ett fordon i sig, den är ett sätt att leva på och med, i samklang med
naturen, med respekt för omgivningen och tillsammans med andra, boende, fastighetsägare eller dem
som vill uppleva naturen utan en snöskoter.

Dessa rapporter från Snö- och terrängfordonsbranschen vill visa på att snöskotern är viktig för många
människor, hur mycket den påverkar det lokala samhället i områden som annars kanske har begränsat
med arbetstillfällen eller inkomster för kommunens invånare. Inkomster som förvandlas till skatteintäkter
i kommuner och regioner.

Välj din kommun nedan för att ladda ner rapporten.

Snö och Terräng