Köra snöskoter

För att få köra snöskoter så ska du vara 16 år gammal och har antingen ett godkänt förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett godkänt förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009.  

Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången före 1/1 2000. 

Ett körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdat från 1/1 2000 ger rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet (snöskotersafari). 

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På många platser finns lokala hastighetsgränser som anger en lägre hastighet.

 
 

Var får du köra snöskoter? 

Snöskoterkörning omfattas inte av Allemansrätten, det innebär att det inte är självklart att man får köra på någon annans mark. Det brukar generellt anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på något annat sätt bryter mot lagar eller förordningar.

Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse. Allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa. 

Det finns en regel du alltid ska förhålla dig till. Finns det ens en gnutta risk för att du skadar naturen under din snöskoter ska du kort sagt inte köra där.

Regleringsområden

I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden och i en del av dessa får körning endast ske på för ändamålet upprättade allmänna snöskoterleder. I andra regleringsområden gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten. 

Lokala förbud

Länsstyrelsen eller kommunen kan också utfärda lokala förbud att köra snöskoter på olika områden av hänsyn till bl.a. friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård. 

Snöskoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter. 

Nationalparker och naturreservat

Särskilda bestämmelser gäller  i nationalparker och naturreservat, samt i vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för respektive skyddat område anges om snöskoteråkning är förbjuden. 

Följ skoterleder där de finns

På skoterlederna kör du säkert och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder ofta, men inte alltid, markerade med ledkryss. De är också markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan också vara gemensamma för snöskoter och skidleder. Ta alltid hänsyn till skidåkare och andra som du kan träffa på under din färd på leden . De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos bland annat hos länsstyrelserna i Norrlandslänen. 

 

 

 

Skyltning

I vissa områden finns det skyltar som beskriver vad som gäller för det specifika området. Generellt finns det två stycken påbud när det finns leder i närheten. 

 Den ena är att leden är en påbjuden färdväg. Det innebär att det är förbjudet att åka utanför leden. Man får bara köra på leden.  

 Den andra är att men visar att det finns en lämplig skoterväg. Då är det den säkraste vägen att ta sig fram med skoter. Det är också den vägen där naturen tar minst skada. När denna skyltning finns är det dock inte förbjudet att köra utanför leden. Det är dock rekommenderat. 

Körning på allmän och enskild väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim. När du passerar en väg ska alla passagerare , i pulkan och/eller på skotern, gå över vägen 

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” t ex med en vägbom eller en skylt.  

 

 
 

Renar och snöskotertrafik 

När du kör snöskoter kan du komma nära renar. De strövar fritt i hjordar eller mindre grupper. Renarna är inte vilda utan har ägare. Om man kör igenom eller för nära en hjort eller grupp med renar är det lätt att skingra den, vilket ställer till det för ägaren då det krävs mycket arbete att samla hjorden igen. Visa respekt för samernas arbete och renar.

Så här gör du om du närmar dig en renhjord:

  • Sakta ned eller stanna. Då går renarna oftast av skoterspåret, särskilt om det finns rentramp på sidan av leden. Kör lugnt förbi.
  • Om de känner sig stressade kan det vara så att hjorden står still och inte vill flytta på sig, det kan även bero på att de inte hittar något lämpligt ställe att gå av på. Stanna, slå av motorn och vänta en stund.
  • Om renarna inte kliver av spåret; kör sakta bakom dem eller vänd. Om ni kommer till en öppning i skogen, en myr eller liknande. Stanna skotrarna. En av skotrarna kör sakta en omväg runt renarna och ställer sig på leden en bit längre fram, vilket gör att renarna oftast går av spåret. Vänta till alla renar har gått av spåret, de följer efter varandra.
  • Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter skoterspåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra försiktigt.

Några tips 

Med skotern kommer du långt ut i naturen. Att gå hem ett par mil i meterdjup snö från en havererad skoter är inte lätt. Åk aldrig på långtur utan ordentlig utrustning. Livet kan hänga på en reservrem.

Förutom en välfylld verktygslåda bör du ha med bl.a. extrakläder, snöspade, aktuell karta, kompass, vind-säck, ficklampa, tändstickor, reservbränsle och is-dubbar. Lämna färdmeddelande och vänd i tid om vädret blir dåligt. Det växlar snabbt på fjället.  

Om man vill ha mer information om hur man kan köra och var det är lämpligast att köra så finns det att finna hos länsstyrelsen i det län man befinner sig, hos polisen eller hos Transportstyrelsen.  

Visa hänsyn

Skotern syns och hörs. Håll dig på avstånd från bebyggelse och respektera människors rätt till hemfrid. Att köra över tomt är inte tillåtet. Kör inte heller i skidspår. Lätta gärna på gasen och lämna bred marginal när du passerar skidåkare. Du har alltid väjnings-plikt mot gående och skidåkare, även i skoterspåret. 

Hög fart och alkohol orsakar de flesta olyckorna. Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. För skoterföraren gäller samma regler om alkohol som för bilföraren. Av förolyckade skoterförare har75% varit alkoholpåverkade. I åldern 20-30 år är andelen 9 av 10. Nästan hälften av de omkomna har drunknat. Kör aldrig på okända isar!

Andra allvarliga olyckor är kollision med stubbar, stenar och annat som döljs under snön. Eller krock med bilar. Skoter-förare har alltid stopplikt vid korsning av väg, även om stoppmärke saknas. Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp vid passage över väg. Tillämpa samma regler vid korsning av järnväg! Järnväg får endast korsas på särskilt anordnade överfarter.

Säkraste sättet att undvika olyckor är att spola kröken och anpassa farten efter förmåga, terräng och sikt förhållanden. Med andra ord – kör med huvudet. Och med godkänd hjälm på. 

Försäkra din snöskoter rätt

En trafikförsäkring är ett måste så fort din snöskoter används. Skulle olyckan skulle vara framme kan det bli dyrt om du bara har trafikförsäkring. Med en halv- eller helförsäkring får du hjälp med de oväntade kostnader som kan uppstå, till exempel om skotern behöver repareras.

Ladda ner mer material

Snö- och terrängfordonsbranschen (när vi hette Snöfo) har gjort en överskådlig folder (nedladdningsbar pdf) för dig som vill veta mer om att ta hänsyn när du kör snöskoter.

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram en mycket nyttig folder (nedladdningsbar pdf) om säker och hänsynsfull snöskoteråkning med extra mycket information om just Norrbotten.

 
 
Snö och Terräng