Förarbevis terränghjuling och snöskoter

Utbildningen som man ska genomgå för att få förarbevis för terränghjuling eller snöskoter består av två delar, en teoridel och en praktisk del som innefattar framförallt övningskörning. För att du ska få göra de praktiska delarna måste du ha fyllt 15 år och 9 månader.

Utbildningen får bara ske hos en godkänd utbildare och den omfattar minst tio timmar och av dessa ska minst tre timmar vara praktisk träning. Beroende på hur du klarar de teoretiska och praktiska momenten kan utbildningen ta mer än tio timmar.

Du måste ha fyllt 16 år och genomgått utbildningen för att få göra kunskapsprovet.

 
 

Förarbevis för snöskoter

För att få köra snöskoter behöver du ett förarbevis för snöskoter. Du som har körkort som du tog före den 1 januari 2000 behöver inte ett sådant förarbevis.

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs det att:

 • Du har fyllt 16 år
 • Du har gått en utbildning hos en godkänd utbildare
 • Du har fått godkänt kunskapsprov.

Förarbevis för terränghjuling

För att få köra terränghjuling behöver du ett förarbevis för terränghjuling. Du som har ett körkort som du tog före den 1 januari 2000 krävs inte ett sådant förarbevis.

För att få ett förarbevis för terränghjuling krävs det att:

 • Du har fyllt 16 år
 • Du har gått en utbildning hos en godkänd utbildare
 • Du har fått godkänt kunskapsprov

Traktorkort

För att köra traktor a eller motorredskap klass II behöver du ett körkort eller ett traktorkort. För att få köra traktor b krävs ett körkort för bil.

Med ett traktorkort får du köra:

 • Traktor a (traktorer som är gjorda för en hastighet på högst 40 km/timmen).
 • Motorredskap klass II på vägar (motorredskap som är gjorda för en hastighet på högst 30 km/timmen).
 • Moped klass II.

För att få ett traktorkort krävs det att:

 • Du har ett körkortstillstånd.
 • Du har fyllt 16 år.
 • Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.

Köra traktor får man göra från det att man fyllt 15 år. Från då kan du ansöka om att få ta traktorkort. För att få ett undantag från det ålderskravet behöver det finnas särskilda skäl.

Om man vill ansöka om undantag med hänvisning till särskilda skäl så gör man det hos Transportstyrelsen.

Observera att körkort med behörighet AM (moped klass I) också ger dig rätt att köra traktor A. AM-körkort får  man också ta från och med att man fyllt 15 år.

Just när det gäller att köra traktor finns det ett par undantag från ovan regler. Du får köra traktor A utan körkort eller traktorkort om du bara kör kortare sträckor på väg förutsatt;

 • du kör till eller från en arbetsplats, eller
 • mellan en gårds ägor eller liknande.

Övningskörning

När man ska övningsköra något av dessa fordon så får man inte göra det privat utan det får enbart göras hos utbildaren.

När du har genomgått utbildningen och provet och blivit godkänd på dessa, då rapporterar utbildaren det till Transportstyrelsen. De skickar sedan en ansökningsblankett samt ett inbetalningskort för själva förarbeviset till dig. När ansökan är inskickad och betalning har gjorts så tillverkar Transportstyrelsen ett förarbevis och skickar det hem till din folkbokföringsadress.

Du får köra så fort som ditt godkända kunskapsprov har blivit registrerat hos Transportstyrelsen,  du behöver då ha med dig en giltig legitimation när du kör. När det har gått två månader efter att du klarat provet så måste du ha med dig ditt förarbevis när du kör.

Om det har gått ett år från det att du blev godkänd på ditt förarprov och du inte har har ansökt om ditt förarbevis eller betalat avgiften inom ett år från den dag du blev godkänd så förlorar du din behörighet.

Förarbevis för moped klass II

Mopeder delas in i två klasser; moped klass I och moped klass II och förarbevisen mellan dessa klasser skiljer sig åt.

Om du har ett förarbevis för moped klass II får du köra en moped som är tillverkad för att gå i en hastighet på som högst 25 km/timmen och med en motor som har en effekt på max 1 kilowatt. Du får också köra de äldre så kallade 30-mopederna.

Vill du köra moped klass II behöver du ha ett förarbevis för just moped klass II. Du som har ett körkort för bil, traktorkort behöver inte ett sådant förarbevis.

För att få ett förarbevis för moped klass II krävs det att:

1. Du har fyllt 15 år
2. Du har gått en utbildning hos en godkänd utbildare
3. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov hos en godkänd utbildare.

Utbildningen är teoretisk men den kan även innehålla praktiska moment. Det som ingår i utbildningen är bland annat trafikregler, kunskap om mopeden och farliga situationer i trafiken. För att få göra de praktiska delarna av utbildningen måste du ha fyllt 14 år och 9 månader.

För att bli godkänd på utbildningen ska du göra ett skriftligt prov. Kunskapsprovet innehåller 25-35 frågor och du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att bli godkänd. Du måste ha fyllt 15 år och ha gått utbildningen för att få göra kunskapsprovet.

AM – körkort för moped klass I

Med ett körkort med behörighet AM får du köra moped klass I, som ibland även kallas EU-moped. Det är en moped som är tillverkad för att kunna köra i en hastighet på högst 45 km/timmen. En moped klass I måste vara utrustad med en registreringsskylt.

Du får köra moped klass I om du har ett körkort med någon annan behörighet, detsamma gäller också om du har ett traktorkort som togs innan den 1 oktober 2009.

För att få ett AM-körkort krävs det att:

1. Du har ett körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
4. Du har fyllt 15 år.
5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.
6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Utbildningen består av både en teoretisk och en praktisk del där övningskörning ingår. För att du ska få göra de praktiska delarna måste du ha fyllt 14 år och 9 månader samt ha ett körkortstillstånd.

Mopedutbildningen måste genomföras hos och av en behörig utbildare och den ska vara minst tolv timmar lång. Den består som minst av fyra timmars praktisk träning. Den sammantagna utbildningen kan ta mer än tolv timmar, lite beroende på hur väl du klarar de teoretiska och praktiska momenten.

Du kan boka tid för kunskapsprov när utbildaren rapporterat att du gått utbildningen. Utbildningen för AM gäller sedan i fem år.

Utlänska förare

Som utländsk förare (inom EES*) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har ett för ditt land godkänt förarbevis för det fordonet du kör . Om du inte kan visa upp ett godkänt nationellt förarbevis eller om du kommer från ett land utanför EES får du köra enbart om du ingår i en grupp inom turistnäringen eller att du har tagit ett svenskt förarbevis. 

*EES-länder är medlemsländerna i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein. 

I Norge gäller följande: Från 1/7 2006 ska man ha ett körkort i klass S för att få köra snöskoter. ;Lägsta ålder är 16 år, men till dess att man fyller 18 år får man bara köra klass 1-snöskoter (en snöskoter där förhållandet mellan motoreffekt och vikt är högst 0,20 kW/kg). De som har körkort i klasserna A, A1, B, S och T som är från före 1/7 2006 får fortsätta att köra snöskoter. 

I Finland gäller följande: En person som fyllt 15 år får köra snöskoter i terräng. Föraren måste inneha ett kört i minst klass T på officiella snöskoterleder, vid körning på väg eller när en väg korsas. 

 
 
Snö och Terräng