Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik juni 2020

Stark återhämtning i juni 2020 för fyrhjulingarna

Efter en svag start under årets första månader har nyregistreringarna av fyrhjulingar tagit rejäl fart med en uppgång för juni månad på hela 14%. Därmed har siffran för det första halvåret 2020 landat på minus 11% vilket är en rejäl förbättring jämfört med hur prognosen såg ut för någon månad sedan.

– Det är nu uppenbart att Coronapandemin inte har gett några definitiva negativa effekter för försäljningen av nya fyrhjulingar utan den svaga våren får delförklaras med andra argument som vårens väder samt det naturliga i att flera goda år brukar följas av ett inte lika bra år, säger Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen i en kommentar till de aktuella registreringssiffrorna.

I juni 2020 kom också Skatteverkets nya riktlinjer rörande förmånsbeskattning av fyrhjulingar där Snö- och terrängfordonsbranschens arbete gett resultat. I korthet räcker det numer att föra en detaljerad körjournal för att inte riskera att förmånsbeskattas för företagets fyrhjuling eller snöskoter.

– Vi är glada att Skatteverket tagit intryck av vår starka kritik mot de fullständigt orimliga tolkningarna av skattelagstiftningen och att landets lant- och skogsbrukare nu kan fortsätta utnyttja sina fyrhjulingar utan att behöva riskera påföras skatter för förmåner som inte i praktiken funnits och som bara Skatteverket sett, avslutade Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen.

Statistik juni 2020 i siffror

Statistik nyregistrering snöskotrar 2019-2020 2018-2019 Förändring
Juni 32 28 14%
Säsong juli – juni 8 774 10 936 -20%

Segment ackumulerat 2019-2020
SPORT 110
CROSS OVER 2 523
MOUNTAIN 3 382
TOURING 838
LIGHT UTILITY 965
WIDE TRACK 314
OTHERS 642

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2020 2019 Förändring 20 mot 19
Juni 1 257 1 103 14%
Helår ackumulerat 5 387 6 029 -11%

Fordonstyp juni 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 374 453 -17%
Quads 55 50 10%
Traktor A/B 713 478 49%
6 hjulingar 78 84 -7%
Side by Side 37 38 -3%

Fordontyp ackumulerat helår 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 1 886 2 388 -21%
Quads 248 504 -51%
Traktor A/B 2 855  2 704 6%
6 hjulingar 239 221 8%
Side by Side 159 212 -25%
5 387 6 029

 

 

Snö och Terräng