Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik juni 2021

Bra nyregistreringssiffror för fyrhjulingar och snöskotrar

Med halva säsongen nu summerad kan konstateras att kundernas sug efter nya fyrhjulingar håller i sig. Precis som förra månaden visar juni månad upp ungefär samma siffror som samma period förra året.

– Att marknaden skulle stabiliseras efter den uppseendeväckande goda starten på säsongen är helt naturlig. kommenterar Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen, siffrorna.

– Vi ser också att två av tre nya fyrhjulingar är idag Traktor A/B samt att det ser ut som om så kallade Side-by-Side växer rejält, vilket kommer bli intressant att följa, fortsätter Niklas Kristoffersson.

Det är också dags att summera snöskotersäsongen med att konstatera att säsongen 2020/2021 blev den tredje bästa någonsin med 9 638 nyregistrerade snöskotrar.

– Det är ingen större hemlighet att säsongens siffror för snöskotersegmentet noga följts av hur snötäcket etablerats under vintern, avslutar Niklas Kristoffersson statistikrapporten för juni månad.

 

Statistik juni 2021 i siffror

Statistik nyregistrering snöskotrar 2020-2021 2019-2020 Förändring
Juni 12 31 -61%
Säsong juli – juni 9 638 8 726 10%

Segment ackumulerat 2020-2021
SPORT 185
CROSS OVER 2 550
MOUNTAIN 3 512
TOURING 860
LIGHT UTILITY 1 473
WIDE TRACK 962
OTHERS 96

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2021 2020 Förändring 21 mot 20
Juni 1 220 1 243 2%
Helår ackumulerat 6 747 5 377 25%

Fordonstyp maj 2021 2020 Förändring 21 mot 20
ATV 207 330 -37%
Quads 8 42 -81%
Traktor A/B 819 705 16%
6 hjulingar 31 102 -70%
Side by Side 118 43 174%

 

 

 

Snö och Terräng