Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik februari 2022

Svaga nyregistreringssiffror i februari 2022

2022-03-02

Registreringsstatistik februari 2022

Tydlig nedgång i antalet nyregistrerade fyrhjulingar

Efter över ett års mycket positiva siffror avseende antalet nyregistrerade fyrhjulingar visar siffrorna i februari ett tydligt sämre resultat än för jämförande period förra året. Utöver att marknaden brukar korrigera sig efter ett rekordår som förra året har även hela branschens utmaningar i att kunna leverera de fordon som kunderna efterfrågar blivit tydliga. Det är framförallt viktiga tillverkningskomponenter samt världsläget som syns i både fyrhjulings- som snöskoterbranscherna.

En tuff säsong för snöskoterbranschen

Leveranssvårigheterna för snöskoterbranschen tillsammans med en sen och ”dålig” vinter återspeglas tydligt i nyregistreringssiffrorna för både februari som säsongen i stort.

 

Snö och Terräng