Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik augusti 2020

Förväntade siffror i augusti

Nyregistreringssiffrorna för fyrhjulingar i augusti 2020 visar på en svag nedgång jämfört med samma månad förra året. Det innebär att den dåliga inledningen av säsongen fortsätter att påverka hela årets resultat.

– Att vi kommer att minska i år jämfört med de senaste årens starka siffror är väntat, kommenterar Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen, de aktuella registreringssiffrorna.

– Nu när vi går in i höstsäsongen ska det bli intressant om siffrorna ligger på samma nivåer som förra året eller om marknaden, efter det att det akuta Coronaläget är över, reagerar åt ettdera hållet, fortsätter Niklas Kristoffersson.

– Snöskotersäsongen, som inleddes 1 juli, har startat positivt efter förra säsongens nedgång räknat i procent. Det är självklart för tidigt att dra några slutsatser med så få nyregistrerade fordon hittills, avslutade Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen.

Statistik augusti 2020 i siffror

Statistik nyregistrering snöskotrar 2019-2020 2018-2019 Förändring
Augusti 70 54 30%
Säsong juli – juni 103 87 18%

Segment ackumulerat 2020-2021
SPORT 2
CROSS OVER 32
MOUNTAIN 51
TOURING 2
LIGHT UTILITY 4
WIDE TRACK 3
OTHERS 9

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2020 2019 Förändring 20 mot 19
Augusti 860 952 -10%
Helår ackumulerat 7 407 8 108 -9%

Fordonstyp Augusti 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 289 320 -10%
Quads 32 42 -24%
Traktor A/B 469 512 -8%
6 hjulingar 46 55 -16%
Side by Side 24 23 4%

Fordontyp ackumulerat helår 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 2  517 3 122 -19%
Quads 315 611 -48%
Traktor A/B 4 000 3 776 6%
6 hjulingar 366 330 11%
Side by Side 209 269 -22%
7 407 8 108

 

 

Snö och Terräng