Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik oktober 2020

Trots sen vinter ökar antalet nyregistrerade snöskotrar

För snöskoterentusiaster har denna senhöst varit en besvikelse. Inget snötäcke i sikte och en allt sämre smittsituation i samhället. Det sistnämnda påverkade givetvis förra veckans höjdpunkt, Snöskoterns vecka och dag. Trots det visar nyregistreringsstatistiken på en uppgång med 4% i oktober och hela 11% sedan säsongsstarten jämfört med samma period föregående säsong.

Det står klart att detta turbulenta år har inneburit att privatpersoner semestrat hemma och köpt nya fordon i högre utsträckning än tidigare. Men det står också klart att företag och företagare har varit försiktigare med köp av nya fordon generellt vilket därmed har påverkat försäljningen av fyrhjulingar.

  • 2020 har varit tuffare för fyrhjulingshandlarna än de senaste åren. Samtidigt ser vi att snöskoterförsäljningen har fått en riktigt bra start nu det första tertialet av säsongen 2020–2021, kommenterar Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen.

Nytt statistiksystem

Från och med september 2020 har Snö- och terrängfordonsbranschen lanserat ett nytt, internt, statistiksystem för samtliga fyrhjulingar och snöskotrar i landet, nya som begagnade. När man byter från ett system till ett annat kan klassifikationer, segmenteringar och detaljer ha förändrats. Därmed kan nedan siffror för 2019 skilja sig något från statistikrapporter då.

 

Statistik oktober 2020 i siffror

Statistik nyregistrering snöskotrar 2020-2021 2019-2020 Förändring
Oktober 526 507 4%
Säsong juli – juni 799 723 11%

Segment ackumulerat 2020-2021
SPORT 20
CROSS OVER 222
MOUNTAIN 380
TOURING 57
LIGHT UTILITY 81
WIDE TRACK 37
OTHERS 2

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2020 2019 Förändring 20 mot 19
September 769 946 -19%
Helår ackumulerat 8 944 9 912 -10%

Fordonstyp oktober 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 225 297 -24%
Quads 36 52 -31%
Traktor A/B 422 538 -22%
6 hjulingar 38 28 36%
Side by Side 22 27 -19%

 

Fordontyp ackumulerat helår 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 2 436 3 166 -23%
Quads 316 660 -52%
Traktor A/B 4 921 4 866 1%
6 hjulingar 528 391 35%
Side by Side 317 411 -23%
Övriga 426 418 2%

 

 

Snö och Terräng