Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik juli 2020

Fortsatta starka siffror för fyrhjulingar

Juli månad visar starka nyregistreringssiffror för fyrhjulingar i Sverige. Årets svaga start gör att försäljningssiffrorna fortfarande ligger något under (-9%) jämfört med förra säsongen men att återhämtningen varit stark i juni och juli.

– Två saker är tydliga i statistiken för juli månad. För det första att återhämtningen efter den svaga våren nu är allt starkare och att marknaden allt tydligare väljer traktorer (T3b) jämfört med terränghjulingar (ATV) kommenterar Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen, de aktuella registreringssiffrorna.

– Den senaste tidens uppmärksammade och tragiska olyckor med fyrhjulingar sätter också fingret på Snö- och terrängfordonsbranschens hållning avseende våra fordon. Fyrhjulingar är fordon som ska framföras i enlighet med lagar och ska ses som ett arbetsfordon och inte en leksak, fortsätter Niklas Kristoffersson.

– Vi kan inte nog understryka vikten av att köra med hjälm och skyddsutrustning, ha rätt körkort eller förarbevis, köra nyktert och säkert och framförallt hålla hastighetsgränserna, avslutade Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen.

Statistik juli 2020 i siffror

Statistik nyregistrering snöskotrar 2019-2020 2018-2019 Förändring
Juni 33 33 -%
Säsong juli – juni 33 33 -%

Segment ackumulerat 2019-2020
SPORT 2
CROSS OVER 6
MOUNTAIN 8
TOURING 1
LIGHT UTILITY 1
WIDE TRACK 0
OTHERS 15

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2020 2019 Förändring 20 mot 19
Juni 1 160 1 127 3%
Helår ackumulerat 6 547 7 156 -9%

Fordonstyp juni 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 342 414 -17%
Quads 35 65 -46%
Traktor A/B 676 560 21%
6 hjulingar 81 54 50%
Side by Side 26 34 -24%

Fordontyp ackumulerat helår 2020 2019 Förändring 20 mot 19
ATV 2  228 2 802 -20%
Quads 283 569 -50%
Traktor A/B 3 531  3 264 8%
6 hjulingar 320 275 16%
Side by Side 185 246 -25%
6 547 7 156

 

 

Snö och Terräng