Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik augusti 2021

FORTSATT STARKA SIFFROR FÖR FYRHJULINGAR UNDER 2021

Den sista sommarmånaden augusti 2021 visar inte upp några anmärkningsbara förändringar jämfört med förra årets siffror.

Den mycket starka öppning som fyrhjulingsbranschen visade upp i våras börjar till liten del att slätas ut men det är oerhört glädjande att det har registrerats hela 1 107 fler nya fyrhjulingar under året jämfört med samma period 2020.

Siffrorna över nyregistrerade snöskotrar är i sedvanlig ordning för små för att vi kan göra några analyser. Det är inte förrän tidigast november vi kan skönja några tendenser.

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2021 2020 Förändring
Augusti 770 859 -10%
Helår ackumulerat 8 503 7 396 15%
Fordonstyp augusti 2021 2020 Förändring
ATV 173 243 -29%
Quads 2 18 -89%
Traktor 478 474 -0%
6 hjulingar 18 51 -65%
Side by Side 70 42 67%
Övriga/okända 29 31 -6%
Statistik nyregistrering snöskotrar 2021 – 2022 2020 – 2021 Förändring
Augusti 16 70 -77%
Säsong juli – juni 24 100 -76%
Segment ackumulerat 2021 – 2022
SPORT 0 LIGHT UTILITY 3
CROSS OVER 2 WIDE TRACK 1
MOUNTAIN 13 OTHERS 1
TOURING 4

 

Snö och Terräng