Statistik

Snö- och terrängfordonsbranschen publicerar varje månad antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar. Den senaste rapporten presenteras i text. Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning i pdf-format.

Registreringsstatistik april 2021

Fortsatta bra nyregistreringssiffror för fyrhjulingsbranschen

Med en rekordmånad i mars 2021 bakom oss kan vi konstatera att marknadens efterfrågan på fyrhjulingar bara växer. En mer modest uppgång i april med 16% mot föregående år har vi under det första tertialet 2021 registrerat hela 45% fler fylhjulingar än motsvarande period 2020.

– Med tanke på det stora köptrycket hos landets återförsäljare är det bara att konstatera att uppmaningen till kunderna är att teckna order så snart som möjligt då det annars finns risk att vissa modeller tillfälligt är slut på lagerhyllan eller har längre leveranstider, kommenterar Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och terrängfordonsbranschen, rekordsiffrorna.

Snöskoterbranschen har naturligtvis helt övergått i en avrundning av säsongen och siffrorna för april påverkar endast slutsiffrorna till mycket liten del. När vi vid halvårsskiftet summerar snöskoteråret kan vi konstatera att det kommer att bli den tredje bästa säsongen någonsin.

 

 

Statistik april 2021 i siffror

Statistik nyregistrering snöskotrar 2020-2021 2019-2020 Förändring
April 169 317 -47%
Säsong juli – juni 9 590 8 604 11%

Segment ackumulerat 2020-2021
SPORT 254
CROSS OVER 2 589
MOUNTAIN 3 493
TOURING 855
LIGHT UTILITY 1 428
WIDE TRACK 910
OTHERS 61

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2021 2020 Förändring 21 mot 20
Mars 1 247 1074 16%
Helår ackumulerat 4 337 2 984 45%

Fordonstyp mars 2021 2020 Förändring 21 mot 20
ATV 163 275 -61%
Quads 52 45 16%
Traktor A/B 607 547 11%
6 hjulingar 47 40 18%
Side by Side 58 40 45%

 

 

 

Snö och Terräng