Skotervett

– med skoter kommer ansvar

I skriften ”Skotervett” har vi samlat de lagar och regler som berör dig som kör snöskoter. Med friheten kommer nämligen ett ansvar som du behöver leva upp till. Du måste följa gällande lagar och regler när du är ute i skoterspåren och terrängen. Du gör det för din egen och andras säkerhets skull – men också för att vi alla ska kunna fortsätta använda snöskotern lika fritt som du gör idag. Det finns nämligen människor som vill inskränka rätten att köra snöskoter. För att behålla friheten måste vi alla ta vårt ansvar.

Ladda ner foldern eller läs den online

Här kan du ladda ner » en pdf av foldern ”Skotervett”. Vill du läsa den direkt så finns den i sin helhet nedan.


SKOTERVETT En liten skrift om din frihet och ditt ansvar

Har du nyligen köpt en snöskoter? Grattis! Att köra skoter är ett praktiskt sätt att färdas och det är ju också en storslagen upplevelse. Oavsett om du kör på led eller fritt. Du som kör snöskoter i Sverige är extra lyckligt lottad. I vårt land finns en unik frihet att köra och åka med skoter. Det är inte konstigt att snöskotern är så populär och att antalet skoterägare fortsätter att öka. Med frihet kommer ansvar I den här lilla skriften har vi samlat de lagar och regler som berör dig som kör snöskoter.

Med friheten kommer nämligen ett ansvar som du behöver leva upp till. Du måste följa gällande lagar och regler när du är ute i skoterspåren och terrängen. Du gör det för din egen och andras säkerhets skull – men också för att vi alla ska kunna fortsätta använda snöskotern lika fritt som du gör idag. Det finns nämligen människor som vill inskränka rätten att köra snöskoter. För att behålla friheten måste vi alla ta vårt ansvar.

Vad säger lagen?

Terrängkörningslagens 1:a paragraf har tre regler som du ska rätta dig efter.

1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet.

1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Med andra ord måste det alltid finnas snö mellan snöskotern och marken. Säkrast är att köra när det är rikligt med snö så att du inte riskerar att ha kontakt med marken eller skada den.

Reglerna

Utöver lagen finns viktiga regler att följa:

 • Du får inte köra nära bostäder och annan bebyggelse.
 • I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. På vissa platser är det helt förbjudet att använda motordrivet fordon.
 • I fjällen finns något som kallas regleringsområden och i en del av dessa får körning endast ske på för ändamålet upprättade allmänna snöskoterleder. I andra regleringsområden gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten.
 • Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda lokala snöskoterförbud av hänsyn till bland annat friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård.
 • Snöskoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.
 • Du har ansvaret att ta reda på eventuella begränsningar eller regleringar. Du kan inte i efterhand säga att du inte visste vad som gällde.
 • Kör inte med olagliga delar eller tillsatser, till exempel så kallade trim- eller häxpipor.

Det sunda förnuftet

Egentligen är det väldigt enkelt: uppträd hän- synsfullt mot såväl människor som natur och ha ordning på din skoter.

 • Visa hänsyn till skidåkare, djurskötare och andra som du passerar. Kör sakta och med rejält avstånd.
 • Kör aldrig aggressivt och provocerande.
 • Kör aldrig onykter eller drogpåverkad. Nolltolerans är en självklarhet.
 • Visa respekt för marken du färdas på. Kör inte på barmark, i skogsplanteringar eller på odlad åkermark.
 • Ta reda på och följ alltid lokala bestämmelser.
 • Använd skoterleder där sådana finns.
 • Lös ledkort så bidrar du till att hålla lederna i gott skick.
 • Kör inte en manipulerad snöskoter. Bullret upplevs av många som mycket störande och dessutom är dessa skotrar olagliga.

Skyltar

Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför leden.

Andra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.

Lämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke. Kvadratisk skylt med blå skotersymbol på vit botten, eller vit skotersymbol på blå botten. Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.

Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.

På vissa leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken.

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled. Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten. Det ska då finnas en kompletterande märkning.

NJUT AV SKOTERLIVET!

Det är härligt att åka snöskoter. Ja, det kan till och med bli en livsstil. Du kommer långt ut i naturen och du kan ha häftiga körupplevelser.

När du följer det vi skriver i denna lilla skoterguide, är du trygg och säker. Både för dig själv, dina medmänniskor och naturen.

Förbered dig väl

Glöm inte att respektera krafterna hos ditt fordon och naturen. Ha koll på din skoter, förbered dig väl och var uppmärksam på väder och vind. Lämna färdmeddelande och vänd i tid om vädret blir dåligt. Åk aldrig på långtur utan ordentlig utrustning.

En checklista

Reservbränsle, Verktygslåda, Isdubbar, Ficklampa, Tändstickor, Snöspade, Vindsäck, Karta och kompass, Extrakläder, Vatten och mat.

Mer information

Vill du veta mer om hur och var man får köra?
Du kan kontakta Länsstyrelsen i det län du befinner dig, polisen eller Naturvårdsverket.

För information om lokala regleringsområden, trafikföreskrifter eller planteringar vänder du dig till aktuell kommun eller markägare.

Snö och Terräng