Fordonstyper fyrhjulingar

Terrängregistrerad fyrhjuling

 • Registreringsskylt fram
 • Förarbevis för terränghjuling (vilket kräver utbildning) eller körkort/traktorkort utfärdat före år 2000
 • Godkänd hjälm ska användas (förutom om fordonet har kaross med ROPS)
 • Trafikförsäkring
 • Högst 20 km/tim på enskild väg
 • Får inte köras på allmänna vägar och gator, endast korsa allmän väg
 • Får skjutsa passagerare på enskild väg

Traktor A

 • Registreringsskylt fram, registrerad som traktor A
 • Körkortsbehörighet AM eller högre eller traktorkort
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för högst 40 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon), men:
 • Om traktorn har en tjänstevikt understigande 600 kg behöver den inte ha LGF-skylt.
 • Traktor med en tjänstevikt på 600 kg eller högre skall vid färd på väg medföra varningstriangel

Traktor B

 • Registreringsskylt fram, registrerad som traktor B
 • B-körkort på allmän väg
 • Godkänd hjälm ska användas (förutom om fordonet har kaross)
 • Trafikförsäkring
 • Högst 50 km/tim, kommer på sikt behöva ha en KM-skylt bak (anger högsta hastighet)
 • Ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon), men:
 • Om traktorn har en tjänstevikt understigande 600 kg behöver den inte ha LGF-skylt.
 • Traktor med en tjänstevikt på 600 kg eller högre skall vid färd på väg medföra varningstriangel
 • Är besiktningspliktigt. Första gången efter 4 år, därefter vart annat år

Motorredskap klass I

 • Registreringsskylt fram
 • B-körkort på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Högst 50 km/tim (med släpvagn i vissa fall högst 40 km/tim), kommer på sikt behöva ha en KM-skylt bak som anger högsta hastighet

Fullständiga regler och föreskrifter för traktorer

Ovan punkter om traktorer A och B är endast en del av det regelverk som gäller. Här kan du ladda ner Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för en komplett regelsamling:

Motorredskap klass II

 • Körkort eller traktorkort på allmän väg
 • Trafikförsäkring beroende på hur den används
 • Konstruerad för högst 30 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)

Fyrhjulig motorcykel

 • Registreringsskylt bak
 • B-körkort eller A1 eller A utfärdat före 19 januari 2013 på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Godkänd hjälm ska användas (om det inte finns karosseri med ROPS då bilbälte används istället)

Fyrhjulig moped klass I

 • Registreringsskylt bak
 • Körkortsbehörighet AM eller högre, eller traktorkort utfärdat före 1 oktober 2009 på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för, och får köras i, högst 45 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)
 • Godkänd hjälm ska användas (om det inte finns karosseri med ROPS då bilbälte används istället)

Fyrhjulig moped klass II 

 • Körkort eller förarbevis, eller fyllt 15 år före 1 oktober 2009
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för högst 25 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)
 • Godkänd hjälm ska användas (om det inte finns karosseri med ROPS då bilbälte används istället)
 
 
Snö och Terräng