Snöskoterns dag 2020 inlägg

En numer stark tradition i snöskoterbranschen är Snöskoterns dag som traditionsenligt sparkar igång säsongen på allvar.

Efter samråd med importörerna och koll i kalendern har beslut fattats att Snöskoterns dag 2020 genomförs den 24 och 25 oktober.

Som vanligt är denna helg framförallt lokala event och handlarna tillsammans med varumärkena planerar och genomför det populära eventet på sina sätt.

Vi kommer successivt att publicera mer information om Snöskoterns dag här.

Snö och Terräng