Snöskoterns dag 2024

Snöskoterns Dag är årets höjdpunkt i Snöskotersverige och så har det varit länge.

Snöskoterns dag 2024 är 26 oktober

Evenemanget har blivit en riktig folkfest – ja, vi talar faktiskt om landets största, lokala fordonsevent alla kategorier. Det arrangeras specialvisningar, uppträden och framförallt finns det mängder med snöskotrar att se på, att känna på och att sitta på.

Sveriges största lokala fordonsevent

2023 år fyllde Snöskoterns Dag 40 år och jubileet uppmärksammades ordentligt. Denna skrift belyser Snöskoterns Dags historia och är speciellt framtagen till jubileet.

Ladda ner jubileumsfoldern eller läs den online

Här kan du ladda ner ›› en pdf av foldern ”Snöskoterns dag 40 år”. Vill du läsa den direkt så finns den i sin helhet nedan.


HUR BÖRJADE DET?

Vi ställde frågan till tre profiler i Snöskotersverige: legendaren Bosse Strandberg, skoterskribenten Stefan Frisk och tidningen Snöskoters chefredaktör Pär Lidgren.

Pär, Bosse och Stefan har djupdykt i Snöskoterns Dags historia och fram träder en bild som är tydlig men inte glasklar i alla detaljer.

Många saker vet vi helt säkert, till exempel att Sveriges första dokumenterade skotermässa ägde rum år 1970 i Expolaris eventhall i Skellefteå. Under åren som följde genomfördes mässor i Östersund, Umeå och Malmberget som samlade flera tusen skoterälskare.

Föregångaren till Snöskoterns Dag kallades Svenska Snöskotermässan och den hölls i Östersund i en sporthall under åren 1975 till 1981. Ett år arrangerades mässan i Umeå och det fanns också en mässa i Malmberget, som gick under namnet Nordmässan.

Ett problem med Svenska Snöskotermässan vara att den bara hölls på en ort och att många skoteråkare därför fick lång resväg. Att besöka mässan kunde kräva övernattningar och bli både kostsamt och krångligt. Följden blev att antalet besökare inte nådde de nivåer som man räknat med och att mässan inte blev den samlingspunkt för Snöskotersverige som man hoppats på.

Snöskoterns Dag ser dagens ljus

Från och med hösten 1982 tog SNÖFO (Svenska Snöfordonsleverantörernas organisation) över ansvaret för evenemanget som också bytte namn till Snöskoterns Dag. Vintern kommer som bekant olika tidigt i olika delar av Sverige och därför beslutade SNÖFO att dela upp evenemanget.

Mässan för norra Norrland (Norrbotten och Västerbotten) hölls i Piteå i början av oktober och i slutet av oktober arrangerades mässan för södra Norrland (Västernorrland, Jämtland och övriga Sverige) i Östersund.


SNÖSKOTERNS DAG I MODERN TAPPNING

1983 började Snöskoterns Dag att firas samma helg – lördag och söndag – i hela Sverige. Detta blev starten på den Snöskoterns Dag vi har idag och som nu fyller 40 år.

Mässan blev en succé, men det visade sig att tidpunkten inte var ideal. I början av oktober har nämligen en stor del av årets nya skotermodeller inte hunnit nå handlarna. Därför togs beslutet att flytta evenemanget till sista helgen i oktober och så ser det ut än idag.


År 1983 lockade Nordmässan cirka 6 000 besökare och år 1984 var siffran cirka 5 000 besökare. Men med tiden blev Snöskoterns Dag det stora och självklara eventet för Snöskotersverige.

Handlarna har ansvaret

SNÖFO ansvarade för Snöskoterns Dag fram till 1996. Sedan blev det upp till varje återförsäljare att så effektivt som möjligt marknadsföra och annonsera om evenemanget. Idag stöttar Snö- och terrängfordonsbranschens Riksförbund handlarna med marknadsföring och information, medan varje handlare arrangerar det lokala eventet.

Tematidningar om Snöskoterns Dag

Snöskoterns Dag har också förärats med egna tidningspublikationer. Under många år gav SNÖFO ut en tematidning inför evenemanget och denna tidning skickades till alla registrerade snöskoterägare. År 1995 var det sista år som tidningen trycktes med SNÖFOS logotyp. Därefter har lokala tidningar getts ut med Snöskoterns Dag som tema, till exempel har tidningen Snöskoter, som har sin redaktion i Umeå, under många år publicerat en specialutgåva helt inriktad på Snöskoterns Dag.

Ett vinnande koncept

Snöskoterns Dag har blivit en tradition som många ser fram emot. Ibland diskuteras om evenemanget ska senareläggas några veckor eller någon månad för att undvika barmark och få en helg som ramas in av snö och riktigt vinterväder. Men än idag är det sista helgen i oktober som gäller. Då går det efterlängtade startskottet för den nya säsongen för både handlarna och alla skoteråkare.

Milstolpar

• 1970: Sveriges första dokumenterade skotermässa (Skellefteå).

• 1975-1981: Svenska Snöskotermässan (Östersund, Umeå).

• 1978: Tidningen Snöskoter skriver att snöskotermässorna är här för att stanna. Utöver Svenska Snöskotermässan finns en mässa i Malmberget med namnet Nordmässan.

• 1979: Lyckad mässa med USA-inslag i Malmberget. Samma år arrangeras en snöskotermässa i Arjeplog.

• 1980: Nordmässan i Malmberget är en folkfest.

• 1982: Snöskoterns Dag föds på initiativ av SNÖFO. En tidpunkt för norra Norrland och en annan för södra Norrland.

• 1983: Snöskoterns Dag firas samma helg i hela Sverige.

• 1987: Tidningen Snöskoter rapporterar att Snöskoterns Dag är en stor succé trots regnigt och ruskigt väder.

• 1995: Sista året som SNÖFO ansvarar för Snöskoterns Dag.

• 1996 och framåt: Snöskoteråterförsäljarna ansvarar för Snöskoterns Dag.

• 2023: Snöskoterns Dag 40 år!


Visste du att?

… Snöskoterns Dag är så populär att det amerikanska snöskoterförbundet har kopierat konceptet och genomför egna så kallade Snowmobile Days.

Detta sker varje höst och har pågått flera år i USA. Snöskoterns Dag är med andra ord en svensk snöskotertradition som har fått internationell spridning och något vi kan vara stolta över.

… utöver alla besök hos handlarna är det tiotusentals snöskoteråkare som besöker kampanjsidan www.snöskoternsdag.se


Snö och Terräng