Branschöverenskommelse Snöskoter road shows 2021

Snö- och terrängfordonsbranschen säljer fordon och utrustning för utomhuskörning i terrängen. Såväl distributörer som återförsäljare är mycket vana att arbeta med säkerhet och åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 är inget undantag.

Från och med mars 2021 kommer snöskoterleverantörerna, som traditionen bjuder, genomföra så kallade road-shows där årets och kommande säsongs nyheter presenteras för kunder hos återförsäljare runt om i landet.

Med anledning av samhällssituationen med Covid-19 har Snö- och terrängfordonsbranschen enats om gemensamma förhållningsregler rörande kundaktiviteter under våren 2021 enligt nedan.

 
 

10 punkter för säkra snöskoterevent

  1. Vi följer utan undantag lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer.

Aktuella regler förändras kontinuerligt vilket gör att dessa beslutade och gemensamma riktlinjer också kan komma att förändras med tiden. Aktuella regler för arrangemang återfinns på:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

  1. Eventen äger rum utomhus

Samtliga lokala event och arrangemang i samband med snöskoterbranschens roadshower våren 2021 äger rum utomhus. Undantag är toaletter mm i enlighet med nedan restriktioner.

  1. En ansvarig kontaktperson hos distributörer

Varje varumärke som avser att genomföra en traditionell road-show vintern/våren 2021 uppmanas utse en ansvarig person för frågor, svar och diskussioner med deltagande återförsäljare. Med tanke på att regelverk om restriktioner och smittläge ändras regelbundet är en klar och rak kommunikationskanal mellan distributör och återförsäljare viktig och obligatorisk.

  1. Begränsat antal deltagare

Även om rekommendationerna rörande antal personer vid arrangemang och butiksbesök gäller inomhusaktiviteter ska handlaren begränsa antalet besökare samtidigt så att tillräckliga avstånd mellan arrangörer och kunder konstant kan tillgodoses.

  1. Särskilda inbjudningar rekommenderas

Återförsäljare uppmanas att bjuda in presumtiva kunder och intresserade besökare som de har en kontakt med till olika tidpunkter under eventet för att tillse att tillströmningen av besökare är jämnt fördelad och därmed undviker vi för stora folksamlingar.

  1. Avstånd från varandra

Kunder ska kunna besöka utomhusarrangemanget utan att riskera komma närmare än två meter från varandra vid varje givet tillfälle. Om möjligt bör utomhusområdet ”slingas” så att besökare kan gå runt och se utställande fordon utan att behöva ”gå mot strömmen”.

  1. Mat och dryck

Mat och dryck bör undvikas att serveras. Dels då sådana aktiviteter tenderar till att skapa folksamlingar och dels för att myndigheternas regelverk är skarpare vad gäller just matservering. Alkohol serveras inte vid 2021 års aktiviteter i samband med road-showerna.

  1. Toaletter mm.

Noggranna skyltar och avståndsmarkeringar ska sättas upp om vad som gäller vid toalettbesök. Generösa möjligheter till att tvätta händer och att sprita dem ska finnas.

  1. Handskar och kläder

Snöskoteråkning är en utomhusaktivitet. Även om värmen kan ha kommit till liten del rekommenderas arrangörer och kunder att ha handskar på sig under hela aktiviteten/besöket.

  1. Information och skyltar

Regler, lagar och rekommendationer rörande Covid-19 är många och ibland svårtydda. Arrangörerna rekommenderas därför att skapa tydliga instruktioner på lika tydliga och stora skyltar runt om arrangörsområdet.

Ladda ner mer material

Ladda ner branschöverenskommelsen inför vårens event och road shows.

Snö och Terräng