Branschöverenskommelse Road shows 2021

 

Med anledning av samhällssituationen med Covid-19 har Snö- och terrängfordonsbranschen enats om gemensamma förhållningsregler rörande kundaktiviteter under våren 2021 enligt nedan.

 

Snö och Terräng