Nyheter

Remissyttrande om Terrängkörningslagen

Som tidigare rapporterat har regeringens utredning om en ny Terrängkörningslag presenterats (december 2019). Under våren har regeringen bjudit in myndigheter och organisationer att inkomma med sina yttranden om utredningens förslag.

Snöskoterns dag 2020 inlägg

Ökat säkerhetstänk hos snöskoteråkare