Uttalande om trimning och manipulering av produkter

Styrelsen för Snö- och terrängfordonsbranschen har beslutat att fastställa ett uttalande och ställningstagande på basis av allt fler rapporter om att återförsäljare bryter mot EU- och svenska lagkrav rörande manipulering och modifiering av fordon.

Uttalandet och ställningstagandet innebär i klartext att vi gemensamt kommer att verka för att våra återförsäljare på inget sätt får manipulera fartspärrar eller på något annat sätt ändra fordonets specifikationer, exempelvis genom trimning eller byte av ljuddämpare.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att samtliga våra produkter uppfyller myndigheterna krav. Vi vill också understryka att frågan är av stor vikt för en rättvis konkurrenssituation mellan alla anslutna återförsäljare till nedan importörer.

Uttalandet återfinns i sin helhet nedan och som nedladdningsbar pdf i länken.

 
 

UTTALANDE: Trimning och manipulering av produkter

Snö- och Terrängfordonsbranschen vill med detta uttalande peka på att leverantörer och återförsäljare arbetar under gemensamma regelverk och med det samma skyldigheter att följa alla regelverk vad gäller produktkompatibiliteten.

Nedan medlemsföretag i Snö- och Terrängfordonsbranschen vill peka på att enligt gällande EU-riktlinjer har återförsäljare och leverantörer samma skyldigheter som tillverkare vad gäller produktkompatibilitet genom:

att säkerställa att fordon de placerar på marknaden eller registrerar uppfyller kraven för EU-riktlinjer de har homologerats i enlighet med.

Dessa europeiska riktlinjer har – utöver nationella lagar och regelsamlingar – tillkommit för att förhindra manipulering och modifiering av fordon på ett sådant sätt att de inte uppfyller samtliga EU-krav. Sådan manipulering av nedan företags produkter riskerar att urholka värdet på dess vaurmärke, försätta kunderna i fara och därmed skapar förutsättningar för allvarliga sanktioner från myndigheter mot såväl leverantörer som återförsäljare.

I klartext innebär detta att vi gemensamt kommer att verka för att våra återförsäljare på inget sätt får manipulera fartspärrar eller på något annat sätt ändra fordonets specifikationer, exempelvis genom trimning eller byte av ljuddämpare.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att samtliga våra produkter uppfyller myndigheterna krav. Vi vill också understryka att frågan är av stor vikt för en rättvis konkurrenssituation mellan alla anslutna återförsäljare till nedan importörer.

Snö- och Terrängfordonsbranschen, tillsammans med dess medlemsföretag, kommer att kontinuerligt följa upp arbetet med att alla återförsäljare arbetar i enlighet med såväl lagar och regelverk som leverantörernas respektive riktlinjer.

Svenska snö- och terrängfordonsbranschen

Niklas Kristoffersson
VD Snö- och Terrängfordonsbranschen

Jan Andersson
BRP Sweden

Niklas Lindell
KGK Motor

Jan Flemström
Arctic Cat

Thomas Lindh
Yamaha

Johan Tapper
C Reinhardt/TGB

Oscar Axell
Polaris

Snö och Terräng